Ukážkové testy

Nasledovné ukážkové testy môžu poslúžiť pre lepšie utvorenie predstavy o náročnosti písomných testov vo výberovom konaní do programu IB.

UPOZORNENIE: Tieto testy majú slúžiť len ako pomôcka uchádzačov pri pripravovaní sa na výberové konanie. Nie sú rozhodujúce pre obsah tohtoročných písomných testov, keďže tie sú každoročne menené. Na zvládnutie každého z týchto testov netreba viac ako 60 minút. Dôrazne odporúčame uchádzačom nepodceňovať tento časový limit.

Anglický jazyk

Matematika