BratMUN

BratMUN je skratkou pre Bratislavské Modelové zasadanie Organizácie Spojených národov (Bratislava Model United Nations). Ide o vernú simuláciu zasadania OSN, v ktorej však na seba rolu delegátov aj organizátorov berú stredoškoláci. Prvý BratMUN zorganizovali študenti IB programu z Gymnázia Jura Hronca v novembri 2000, jedenásť rokov po zamatovej revolúcii. Tu si môžete prečítať správu z BratMUNu 2018.

Od svojich začiatkov BratMUN zažil 24 úspešných ročníkov. Konal sa v priestoroch Gymnázia Jura Hronca, neskôr v Národnej rade SR či na Fakulte práva Paneurópskej univerzity. Zúčastnili sa ho odvtedy stredoškoláci zo Švédska, Poľska, Talianska, USA, Slovinska, Turecka, Česka, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Nórska, Rakúska a z mnohých ďalších krajín. Dnes je BratMUN trojdňovou konferenciou pre temer 200 delegátov, ktorí v ôsmich až deviatich skupinách rokujú o aktuálnych a kontroverzných témach globálneho významu. Už tradične prebiehajú rokovania Svetovej zdravotníckej organizácie, Bezpečnostnej rady OSN či Hospodárskeho a finančného výboru OSN. V druhej polovici konferencie všetci delegáti rokujú o hlavnej téme konferencie na Valnom zhromaždení OSN. Vyvrcholením rokovaní v každej skupine je prijatie rezolúcie.

BratMUN podporuje kritické myslenie, rozvíja argumentačné schopnosti stredoškolákov, dostáva do povedomia svetové problémy a podporuje živú, mnohostrannú diskusiu. Delegáti sú navyše motivovaní spoznávať cudzie krajiny a ich stanoviská, keďže v rámci BratMUNu nemôžu reprezentovať svoju vlastnú krajinu. Ešte pred konferenciou predseda daného výboru vypracuje úvod do témy a delegáti každej krajiny si pripravia jasné stanovisko. Na záver BratMUNu sú vyhlásení a odmenení nejlepší delegáti z každého výboru a najlepšia delegácia z Valného zhromaždenia.

Všetky významné pozície ako generálny tajomník, predsedovia výborov, manažér organizačného tímu či šéf technickej podpory zastávajú študenti 4. IB, teda maturanti. Ich nástupcovia, študenti 3. IB, sa zoznamujú s fungovaním konferencie napríklad ako podpredsedovia výborov alebo sprievodcovia zahraničných delegácií. BratMUN organizátorov vedie k širokej škále zručností, od manažovania 40 členov organizačného tímu a 220 hostí, komunikovania so sponzormi a partnermi, výberu atraktívnych tém a riadenia diskusií vo výboroch až po navrhovanie a údržbu kvalitnej webstránky a registračného systému.