Ako na univerzitu?

Tento školský rok svoje IBD štúdium na GJH ukončí už 29. ročník absolventov. V porovnaní so svetom dosahujeme o takmer jeden stupeň (zo siedmich) lepší priemer finálnych známok. IB diplomom však kariéra iba začína. Študentov motivujeme a podporujeme v snahe študovať na kvalitných svetových univerzitách. Úspešnosť je vysoká: 99 % absolventov sa dostane na vysokú školu zväčša podľa svojho prvého výberu.

Štúdium vo Veľkej Británii

Online prihláška sa podáva do októbra resp. januára v maturitnom ročníku IBD prostredníctvom systému UCAS – The Universities and Colleges Admissions Service. UCAS v zjednotenej podobe sprostredkováva online prihlášky na temer všetky univerzity vo Veľkej Británii. Každý študent si môže zvoliť maximálne 5 britských univerzít, na ktoré sa hlási. Všetky od neho prostredníctvom UCASu dostanú tú istú prihlášku, jedinou odlišnosťou je odbor, na ktorý sa študent hlási (ten môže byť pre každú univerzitu rôzny). Súčasťou prihlášky sú aj podrobnosti o predmetoch, ktoré má študent na IB, predikované známky z týchto predmetov, jedno osobné odporúčanie (napísané zvyčajne IB profesorom) a Personal Statement – motivačný list v anglickom jazyku a špecifickom formáte.

Niektoré univerzity alebo študijné odbory vyžadujú aj napísanie testov – napríklad podmienkou pre štúdium medicíny na mnohých univerzitách je dobrý výsledok z testov BMAT (BioMedical Admissions Test). Niektoré testy sa píšu pred podaním prihlášky, iné po ňom, preto si treba pozorne a v predstihu prečítať na webstránkach jednotlivých univerzít ich požiadavky pre daný odbor.

Niektoré univerzity a odbory vyžadujú aj osobné interview (typicky v decembri), na ktoré je študent pozývaný na základe prihlášky. V ďalšom kroku univerzity môžu študenta podmienečne prijať (conditional offer), čo znamená, že po dosiahnutí stanovených minimálnych výsledkov v IB maturite, prípadne v požadovaných testoch, je študent prijatý. Vo výnimočných prípadoch môže byť študent prijatý aj bezpodmienečne. Pokiaľ študent dostane ponuky od viac, než dvoch Britských univerzít, vyberá si z nich (zvyčajne v apríli pre maturitnými skúškami) svoju prvú voľbu (firm choice) a druhú voľbu (insurance choice). Ostatné ponuky od toho momentu strácajú účinok.

Podrobnejšie užitočné informácie nájdete na stránke Oxbridge.sk, na stránke UCASu, na stránkach jednotlivých univerzít a u IBD koordinátora.

Užitočné stránky

Oxbridge AdmissionsObčianske združenie študentov na zahraničných univerzitách, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti s prijímacím procesom a všetkým, čo štúdium v zahraničí prináša. Či už ide o rady “z prvej ruky”, kvalitné review Personal Statementu alebo pomoc s výberom univerzity a odboru.

The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)Systém, ktorý dnes už slúži ako výhradný spôsob podávania prihlášok na temer všetky univerzity vo Veľkej Británii.

maccery/psUžitočný nástroj pri písaní Personal Statementu, ponúka počítanie riadkov a slov presne ako rozhranie systému UCAS, analýzu textu, word cloud a mnohé ďalšie funkcie.

Štúdium v USA

Štúdium v ďalších krajinách

Zaujímavé informácie o štúdiu v Holandsku, Rakúsku, Taiwane, Malajzii, Katare či Singapure od Slovákov a Čechov nájdete na stránke Oxbridge Admissions.

Prostredníctvom Alumni systému sa môžete skontaktovať s našimi absolventmi, ktorí študujú v týchto krajinách: Austria, Belgium, China, Czech Republic, Germany, Ireland, Netherlands, Slovakia, Switzerland, United Kingdom, United States of America