Vitajte

Už 25 rokov môžu nadaní študenti z celého Slovenska aj zo zahraničia absolvovať posledné dva roky stredoškolského štúdia v anglickom jazyku, v programe IB Diploma na Spojenej škole Novohradská v Bratislave. Najúspešnejší uchádzači tak dostávajú možnosť získať medzinárodne uznávaný IB diplom – znak náročného a výnimočného bilingválneho štúdia. Pozrite si aj reportáž RTVS (od 00:26:24) vytvorenú pri príležitosti výberového konania pre šk. rok 2017/18: názory absolventov aj študentov a ako môže IB štúdium pomôcť ambicióznym stredoškolákom.

IB Diploma program je osvedčenou prípravou na štúdium na prestížnych zahraničných univerzitách. Má 51-ročnú tradíciu, výnimočných absolventov a ponúkajú ho školy na celom svete. Po vyše dvadsiatich rokoch skúseností s hrdosťou konštatujeme, že výsledky našich absolventov ďaleko prekračujú svetový IB priemer. Mnohí sa dostali na špičkové vysoké školy ako Harvard, Oxford, Cambridge, Princeton, Yale, MIT, Caltech, Emory, Bremen, Sorbonne a mnoho ďalších – predovšetkým vo Veľkej Británii a v USA.

Záverečné skúšky v IB Diploma programe sú Ministerstvom školstva SR zrovnoprávnené s maturitnými skúškami na slovenských stredných školách. V prípade záujmu teda absolventi IB môžu pokračovať vysokoškolským štúdiom aj na Slovensku alebo v Českej republike. IB diplom však predovšetkým oprávňuje absolventov na vstup na renomované univerzity celého sveta bez ďalšej nostrifikácie. Je akceptovaný vysokými školami vo viac ako 110 krajinách sveta, vrátane Slovenskej republiky.

Štúdium v IBD programe je náročné a vhodné pre zodpovedných, všestranných študentov, ktorí zvládali doterajšie štúdium bez väčšej námahy, sú aktívni aj mimo školy a hľadajú:

  • väčší priestor pre vlastný názor a prejav
  • väčšie zastúpene experimentálnej práce
  • prácu v tímoch
  • lepšiu orientáciu v literatúre i vo svete informácií na internete
  • dorozumievanie sa v cudzom jazyku
  • bohatší mimoškolský život
  • individuálnejší prístup