Materiály k predmetom

Externe hodnotené práce (Creative Writing, ToK Essay)

Práce nahrávajte cez stránku candidates.ibo.org, na ktorej sa prihlásite menom a heslom, ktoré ste získali od IBD koordinátora. Váš profesor ToK resp. jazyka vám oznámi, odkedy bude možné práce nahrávať. Pred týmto dátumom sa možnosť nahrať prácu na stránke candidates.ibo.org nebude nezobrazovať.


Extended Essay