Výsledky

Tu budú v máji 2022 zverejnené výsledky výberového konania do programu IB pre šk. rok 2022/2023. Uchádzači svoj výsledok zistia na základe osobného kódu, ktorý im je pridelený pred písomnou časťou výberového konania, ktoré sa koná v priestoroch Gymnázia Jura Hronca.

Komentár k výsledkom 2022

Výsledky 2022