Výsledky

Tu budú 10. mája zverejnené výsledky výberového konania do programu IB pre šk. rok 2017/2018. Uchádzači svoj výsledok zistia na základe osobného kódu, ktorý im je pridelený pred písomnou časťou výberového konania, ktorá sa koná 22. apríla 2017 v priestoroch Gymnázia Jura Hronca.