Výsledky

Tu budú do 10. mája zverejnené výsledky výberového konania do programu IB pre šk. rok 2020/2021. Uchádzači svoj výsledok zistia na základe osobného kódu, ktorý im je pridelený pred písomnou časťou výberového konania, ktorá sa koná 26. marca 2020 v priestoroch Gymnázia Jura Hronca.