Výsledky

Tu budú do 10. mája zverejnené výsledky výberového konania do programu IB pre šk. rok 2019/2020. Uchádzači svoj výsledok zistia na základe osobného kódu, ktorý im je pridelený pred písomnou časťou výberového konania, ktorá sa koná 28. marca 2019 v priestoroch Gymnázia Jura Hronca.

Komentár k výsledkom 2019

Výsledky výberového konania 2019