Nadácia Novohradská

Nadácia Novohradská vznikla v roku 1993 na Gymnáziu Jura Hronca na podporu vzdelávania na GJH a za 30 rokov svojej práce nesmiernym spôsobom prispela k udržiavaniu čo najvyššej úrovne vyučovania na gymnáziu. Nemalou mierou sa podieľa práve na zabezpečovaní financií pre program International Baccalaureate, a pokojne možno povedať, že bez finančnej a materiálnej podpory, ktorú program IB dostáva prostredníctvom Nadácie Novohradská, by na Gymnáziu Jura Hronca v dnešnej podobe nikdy nemohol vzniknúť ani prežiť.

Okrem iného Nadácia Novohradská podporuje najšikovnejších študentov nielen z programu IB. Ďalej každoročne poskytuje záštitu Bratislavskému Modelovému zasadaniu OSN.

Pokiaľ máte záujem o viac informácií o možnostiach sponzoringu pre program IB alebo o aktivitách Nadácie Novohradská, získate ich na jej stránke alebo osobne u správcu Nadácie RNDr. Františka Kospera, dlhodobého pedagóga na GJH a v programe IB:

Tel. č.: (02) 210 28 349
E-mail: kosper<img class="at" src="/wp-content/themes/twentythirteenchild/images/kyslaryba.png" alt="@" />gjh.sk