BratMUN 2018

18. zasadnutie BratMUN, 8. – 11. november 2018
Ako je už tradíciou v programe International Baccalaureate na našej škole, naši IB študenti opäť zorganizovali veľmi úspešné modelové zasadnutie Organizácie Spojených národov, BratMUN. Tento rok sa k nim pridalo niekoľko študentov zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia a Leaf Academy, ktorí takisto využili svoje znalosti, energiu a zručnosti ako predsedajúci výborov. Tohoročné podujatie bolo opäť nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých zúčastnených.

Všetko začalo už vo štvrtok večer v Hale Maxima právnickej fakulty Paneurópskej univerzity, kde prebehlo slávnostné zahájenie podujatia za prítomnosti významných hostí, ako boli minister zahraničných vecí a bývalý Prezident Valného zhromaždenia OSN p. Lajčák, riaditeľ vysunutej rady OSN vo Viedni a bývalý hovorca Generálneho tajomníka OSN p. Nesirky, jeho Excelencia veľvyslanec Talianskej republiky p. Meucci, dekan právnickej fakulty Paneurópskej univerzity p. Potasch a zástupkyňa riaditeľky pre medzinárodné programy IB Spojenej školy Novohradská p. Špačeková. Všetci títo rečníci predniesli povzbudzujúce a podnetné príhovory.

142 účastníkov z radov študentov-delegátov (z 8 zahraničných škôl a 10 slovenských), 10 hlavných organizátorov a 60 dobrovoľníkov sa zúčastnilo vášnivých diskusií v rámci početných výborov. Všetci predsedajúci výborov riadili plodné diskusie a podnecovali aktívnych delegátov – ktorým boli potom udelené ocenenia (v každom výbore: 3 ocenenia honorable delegate, 2 pre outstanding delegate a 1 najlepší delegát). Program bol veľmi intenzívny, zasadnutia výborov začínali skoro ráno a trvali dlho do večera. Počas prestávok diskusie pokračovali vo foyer Právnickej fakulty, kde si delegáti ďalej vymieňali názory a zároveň sa lepšie spoznávali.

Organizačný tím spolu s nadšencami z radov IB učiteľov GJH pripravili program pre sprevádzajúcich učiteľov a poradcov študentov-delegátov. Preskúmali zákutia Starého mesta a prehliadku zakončili na káve v Národnej galérii. Okrem oficiálnych podujatí sa ešte uskutočnila aj MUN party, kde mali delegáti príležitosť odreagovať sa pri rock-and-rolle.

Počas posledného dňa výbory prijali svoje rozhodnutia a odmenili sa úspešní delegáti.

Už teraz sa tešíme na 19. BratMUN!

Viac informácií:
Od 5:10 min. na http://www.tvr.sk/tvprogram/ruzinovske-spravy/ruzinovske-spravy/2018-11-14-173000
https://www.facebook.com/LajcakMiroslav/photos/pcb.1922164501195138/1922162461195342/?type=3&theater
https://www.paneurouni.com/aktuality-prava/minister-lajcak-a-dekan-fakulty-prava-peter-potasch-otvorili-bratmun-2018/