Prihláška

Každý záujemca o štúdium, ktorý nie je študentom Gymnázia Jura Hronca, musí zaslať žiadosť o prestup do IBD programu.  Žiadosť o prestup do IBD programu – šablóna 2023

Každý záujemca o štúdium, ktorý je študentom Gymnázia Jura Hronca, musí zaslať žiadosť o zmenu študijného programu. Žiadosť o zmenu študijného programu – šablóna 2023

Vyplnenú a podpísanú žiadosť môže záujemca zaslať aj elektronicky na mail: ibdcoordinator@gjh.sk

Zároveň každý záujemca o štúdium musí vyplniť elektronickú prihlášku.

Prihláška do IBD programu so začiatkom v šk. roku 2023/2024.

Recommendation Request

Pokyny k vyplneniu prihlasky 2023

Slovenská verzia
 https://goo.gl/forms/udBd9hwt0VL5d0uj2

Instructions for filling in the application 2023

Anglická verzia
 https://goo.gl/forms/PX1iOBwycTSqHhPj2