Termíny

8. marec 2019 – podanie prihlášky

Posledný deň, kedy môžete odoslať kompletne vyplnenú prihlášku na štúdium v IBD programe na Gymnáziu Jura Hronca od šk. roka 2019/2020.

 

28. marec 2019 – výberové konanie

Výberové konanie pozostávajúce z dvoch písomných častí sa uskutoční v budove Gymnázia Jura Hronca.

 

10. máj 2019 – predpokladané zverejnenie výsledkov

Výsledky výberového konania budú zverejnené v sekcii Výsledky a na bráne školy anonymne pod kódmi, ktoré dostane každý účastník v pozvánke na výberové konanie.

 

15. máj 2019 – vyrozumenie

Do tohto dňa dostane každý uchádzač o štúdium v IB diplomovom programe písomné vyrozumenie o výsledku výberového konania.