Termíny

24. marec 2017 – podanie prihlášky

Posledný deň, kedy môžete podať kompletne vyplnenú papierovú prihlášku na štúdium v IBD programe na Gymnáziu Jura Hronca od šk. roka 2017/2018.

 

22. apríl 2017 – výberové konanie

Výberové konanie pozostávajúce z troch písomných častí sa uskutoční v budove Gymnázia Jura Hronca.

 

10. máj 2017 – približné predpokladané zverejnenie výsledkov

Výsledky výberového konania budú zverejnené v sekcii Výsledky a na bráne školy anonymne pod kódmi, ktoré dostane každý účastník v pozvánke na výberové konanie.

 

15. máj 2017 – vyrozumenie

Do tohto dňa dostane každý uchádzač o štúdium v IB diplomovom programe písomné vyrozumenie o výsledku výberového konania.