Termíny

30. apríl 2021 – podanie prihlášky

Posledný deň, kedy môžete odoslať kompletne vyplnenú prihlášku na štúdium v IBD programe na Gymnáziu Jura Hronca v šk. roku 2021/2022.

 

1. jún 2021 – 30. jún 2021 – výberové konanie

Výberové konanie pozostávajúce z dvoch písomných častí sa uskutoční v budove Gymnázia Jura Hronca.

 

30. jún 2021 – predpokladané zverejnenie výsledkov

Výsledky výberového konania budú zverejnené v sekcii Výsledky a na bráne školy anonymne pod kódmi, ktoré dostane každý účastník v pozvánke na výberové konanie.

 

30. jún 2021 – vyrozumenie

Do tohto dňa dostane každý uchádzač o štúdium v IB diplomovom programe písomné vyrozumenie o výsledku výberového konania.